Dịch vụ tư vấn pháp lí hành chính

Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính: thông tin về các thủ tục hành chính thường ít minh bạch, rải rác và không giải quyết được các vấn đề cụ thể người dân hay gặp phải. Các luật sư với nhiều kinh nghiệm hành chính sẽ giúp bạn giải quyết các vướng mắc hành chính

Tư vấn khiếu kiện hành chính liên quan đến giấy phép: vi phạm trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng, kinh doanh, hay các hoạt động tài chính khác đều có thể bị khiếu kiện

Tư vấn khiếu kiện hành chính liên quan đến quản lý đất đai: một trong những vướng mắc thường gặp nhất về vi phạm hành chính là đất đai - giao đất, thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, v.v.

Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính: khiếu kiện các quyết định hành chính và biện pháp cưỡng chế khi xử phạt hành chính

Để liên hệ với luật sư, bạn có thể gửi câu hỏi cho các luật sư Getwin Law Firm để được trợ giúp trực tiếp ngay lập tức.

Sau khi có sự phản hồi của luật sư, bạn có thể hỏi luật sư về các vấn đề sau để đảm bảo tìm được luật sư phù hợp nhất:

  • Luật sư đã có kinh nghiệm với những vụ việc tương tự chưa?
  • Luật sư tính phí như thế nào?
  • Ai sẽ trực tiếp quản lí vụ việc của tôi?
  • Luật sư sẽ xử lí vụ việc của tôi như thế nào?